Từ khóa: Kimmese

Đen Vâu và Kimmese được trông chờ sẽ trở thành 2 trong 4 huấn luyện viên của Rap Việt mùa 2

HOT trong tuần qua